Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền thống cho các Chủ nhật trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất
43 (4 lần), 13 (3 lần), 21 (3 lần), 36 (3 lần), 40 (3 lần), 42 (3 lần), 48 (3 lần), 64 (3 lần), 67 (3 lần), 76 (3 lần), 96 (3 lần), 05 (2 lần), 07 (2 lần), 23 (2 lần), 24 (2 lần), 37 (2 lần), 39 (2 lần), 50 (2 lần), 53 (2 lần), 54 (2 lần), 56 (2 lần), 60 (2 lần), 70 (2 lần), 77 (2 lần), 85 (2 lần), 87 (2 lần), 97 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất
00 (0 lần), 01 (0 lần), 02 (0 lần), 04 (0 lần), 06 (0 lần), 09 (0 lần), 11 (0 lần), 14 (0 lần), 15 (0 lần), 19 (0 lần),