Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 21-05-2024 (55200) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 07-05-2024 (12317) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 15 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-05-2024 (91322) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 16-05-2024 (61034) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 27-04-2024 (25842) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 25 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 03-05-2024 (64857) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 19 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-05-2024 (14478) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-05-2024 (16880) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 8 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-05-2024 (39397) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 21-05-2024 (55200) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 06-05-2024 (87661) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 16 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-05-2024 (91322) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 05-05-2024 (80183) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 16-05-2024 (61034) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-05-2024 (54105) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-05-2024 (39397) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-05-2024 (14478) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 04-05-2024 (90869) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 18 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 21-05-2024 (55200) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 05-05-2024 (80183) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 17 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 11-05-2024 (98076) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 18-05-2024 (91322) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 19-05-2024 (14478) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 22-05-2024 (39397) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 16-05-2024 (61034) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 15-05-2024 (06926) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 7 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 10-05-2024 (78736) đến 22-05-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày91 ngày

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018