Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 141 ngày (28.20%) 159 lần ( 1.21%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
18 139 ngày (27.80%) 157 lần ( 1.20%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
71 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
13 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
91 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
38 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
10 131 ngày (26.20%) 147 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
12 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
01 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
34 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
31 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
64 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
26 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
46 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
76 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
54 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
70 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
66 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
43 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
94 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
41 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
20 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
74 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
90 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
55 123 ngày (24.60%) 146 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
72 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
42 122 ngày (24.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
25 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
07 122 ngày (24.40%) 146 lần ( 1.12%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
40 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
30 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
67 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
65 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
77 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
60 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
95 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
47 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
68 119 ngày (23.80%) 142 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
05 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
48 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
08 116 ngày (23.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
28 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
96 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
93 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
61 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
79 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
22 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
58 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
04 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
53 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
29 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
16 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
19 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
97 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
32 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
11 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
36 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
23 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
57 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
85 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
99 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
56 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
51 110 ngày (22.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.27%)
52 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
06 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
15 109 ngày (21.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
84 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
27 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
62 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
59 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
98 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
24 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
37 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
00 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.96%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
35 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
69 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
83 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
14 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
21 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
49 104 ngày (20.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
75 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
81 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
63 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.88%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
80 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
39 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
87 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
17 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
73 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
03 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
02 103 ngày (20.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
88 103 ngày (20.60%) 125 lần ( 0.96%) 1.21 lần/ngày (121.36%)
82 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
89 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
09 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
44 101 ngày (20.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.21 lần/ngày (120.79%)
45 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
78 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 0.89%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
86 82 ngày (16.40%) 100 lần ( 0.76%) 1.22 lần/ngày (121.95%)