Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
34 137 ngày (27.40%) 158 lần ( 1.19%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
43 137 ngày (27.40%) 152 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
92 136 ngày (27.20%) 157 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
96 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
26 135 ngày (27.00%) 155 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
70 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
40 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
66 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
42 131 ngày (26.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
38 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
67 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
13 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
64 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
46 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
91 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
74 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
95 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
72 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
10 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
36 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
04 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
01 124 ngày (24.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
55 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
56 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
50 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
79 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
62 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
31 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
18 123 ngày (24.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
57 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
16 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
30 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
60 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
58 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
22 121 ngày (24.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.05 lần/ngày (104.96%)
68 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
19 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
44 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
48 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
12 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
21 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
20 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
90 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
52 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
84 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
54 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
37 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
61 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
05 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
87 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
76 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
83 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
17 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
41 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
39 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
51 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
93 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
71 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
08 115 ngày (23.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
53 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
65 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
06 114 ngày (22.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.06 lần/ngày (106.14%)
89 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
82 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
32 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
29 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
35 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
15 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
88 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
99 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
03 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
49 112 ngày (22.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.23 lần/ngày (123.21%)
00 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
33 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
59 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
75 111 ngày (22.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
94 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
24 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
78 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
25 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
85 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
80 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
14 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
77 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
97 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
07 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
23 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
11 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
09 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
02 106 ngày (21.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.21 lần/ngày (120.75%)
86 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
27 104 ngày (20.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
47 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
98 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
69 101 ngày (20.20%) 114 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
81 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
28 99 ngày (19.80%) 112 lần ( 0.84%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
73 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 0.85%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
63 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.79%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
45 91 ngày (18.20%) 105 lần ( 0.79%) 1.15 lần/ngày (115.38%)