Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
71 142 ngày (28.40%) 159 lần ( 1.20%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
18 140 ngày (28.00%) 159 lần ( 1.20%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
90 136 ngày (27.20%) 155 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
31 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
63 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
10 132 ngày (26.40%) 153 lần ( 1.16%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
41 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
92 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
43 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
66 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
01 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
74 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
67 127 ngày (25.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
46 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
47 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
07 126 ngày (25.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
13 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
93 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
94 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
60 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
64 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
76 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
55 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
04 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
19 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
08 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
54 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
85 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
70 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
95 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
25 120 ngày (24.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (107.50%)
50 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
65 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
48 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
77 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
38 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
30 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
27 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
32 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
68 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
75 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
12 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
84 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
11 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
97 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
33 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
26 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
96 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
35 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
23 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
02 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
98 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
39 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
15 115 ngày (23.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
72 115 ngày (23.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
20 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
91 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
36 114 ngày (22.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
37 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
45 114 ngày (22.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
40 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
42 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
59 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
06 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
34 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
22 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
53 112 ngày (22.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
80 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
24 111 ngày (22.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
58 110 ngày (22.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.05 lần/ngày (105.45%)
57 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
03 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
69 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
81 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
14 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
00 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
79 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
17 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
61 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
52 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
28 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
56 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
62 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
87 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
82 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
16 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
83 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
21 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
09 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
89 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
44 102 ngày (20.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
51 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
73 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
88 100 ngày (20.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
78 99 ngày (19.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
86 89 ngày (17.80%) 110 lần ( 0.83%) 1.24 lần/ngày (123.60%)