Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79 149 ngày (29.80%) 171 lần ( 1.30%) 1.15 lần/ngày (114.77%)
61 138 ngày (27.60%) 156 lần ( 1.19%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
52 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.19%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
62 133 ngày (26.60%) 166 lần ( 1.26%) 1.25 lần/ngày (124.81%)
44 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
49 131 ngày (26.20%) 151 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
43 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
16 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
56 127 ngày (25.40%) 153 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
18 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
89 126 ngày (25.20%) 150 lần ( 1.14%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
42 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
20 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
10 126 ngày (25.20%) 150 lần ( 1.14%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
95 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
90 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
63 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
22 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
86 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
82 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
96 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
32 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
36 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
67 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
87 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
60 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
75 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
84 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
70 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
93 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
66 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
40 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
30 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
26 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
21 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
19 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
17 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
97 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
68 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
72 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
41 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
83 118 ngày (23.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
57 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
25 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
92 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
99 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
65 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
50 116 ngày (23.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
03 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
00 115 ngày (23.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
02 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
06 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
91 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
88 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
11 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
13 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
04 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
08 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
81 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
69 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
48 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
64 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
59 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
15 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
55 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
34 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
53 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
39 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
24 110 ngày (22.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (120.91%)
37 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
71 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
33 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
27 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
38 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
54 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
98 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
46 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
73 107 ngày (21.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
58 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
94 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
29 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
07 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
80 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
09 105 ngày (21.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
14 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
45 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
01 103 ngày (20.60%) 110 lần ( 0.84%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
12 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
51 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
23 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
31 102 ngày (20.40%) 110 lần ( 0.84%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
78 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
28 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
77 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
76 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.83%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
85 96 ngày (19.20%) 109 lần ( 0.83%) 1.14 lần/ngày (113.54%)

https://ketqua365.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!

Tất cả nội dung trên website được tổng hợp từ không gian mạng,website không giữ bản quyền nội dung.Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về mặt nội dung vui lòng liên hệ [email protected]

Trang web đang là bản thử nghiệm,không phải bản hoạt động thương mại,không nhận bất kỳ hoạt động phân phối quảng cáo nào trên website.

| Copyright http://ketqua365.net - 2018