CÔNG CỤ SOI CẦU MIỀN NAM

Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
11-04-20212 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10-04-20211 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09-04-20212 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-04-20214 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
07-04-20213 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần3 lần4 lần
06-04-20213 lần2 lần1 lần1 lần8 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05-04-20213 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
04-04-20212 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
03-04-20213 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
02-04-20212 lần6 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
01-04-20216 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
31-03-20211 lần3 lần2 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
30-03-20211 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
29-03-20214 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần
28-03-20214 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
27-03-20212 lần2 lần2 lần5 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
26-03-20213 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần
25-03-20215 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
24-03-20216 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
23-03-20212 lần2 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
22-03-20213 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
20-03-20212 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
19-03-20217 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
18-03-20211 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
17-03-20214 lần2 lần4 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
16-03-20212 lần8 lần0 lần5 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
15-03-20211 lần1 lần6 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
14-03-20213 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần6 lần3 lần
13-03-20213 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
12-03-20214 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần
Tổng89 lần80 lần71 lần87 lần81 lần90 lần77 lần71 lần91 lần73 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
11-04-20215 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10-04-20211 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09-04-20211 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-20214 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
07-04-20214 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần
06-04-20212 lần4 lần1 lần3 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05-04-20212 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
04-04-20211 lần5 lần1 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
03-04-20213 lần4 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
02-04-20212 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
01-04-20210 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
31-03-20213 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
30-03-20213 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần
29-03-20215 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
28-03-20214 lần0 lần2 lần5 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
27-03-20213 lần4 lần4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
26-03-20210 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần7 lần
25-03-20213 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
24-03-20215 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
23-03-20211 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần4 lần4 lần4 lần
22-03-20211 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần1 lần3 lần4 lần
20-03-20211 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần8 lần4 lần
19-03-20214 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần7 lần2 lần
18-03-20212 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần9 lần2 lần1 lần3 lần
17-03-20213 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
16-03-20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần2 lần6 lần0 lần3 lần1 lần
15-03-20212 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần
14-03-20212 lần7 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
13-03-20214 lần1 lần6 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
12-03-20212 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần6 lần
Tổng74 lần88 lần74 lần94 lần79 lần63 lần83 lần69 lần101 lần85 lần

Cầu 2 nháy 12-04-2021

Cầu Loto đẹp 12-04-2021

Cầu đặc biệt đẹp ngày 12-04-2021

KẾT QUẢ XỔ SỐ, KQXS, THỐNG KÊ, SOI CẦU, CUNG CẤP CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ THONGKEKETQUA.COM

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ